ZeroFlame

De nieuwe technologie van ├ľkoFEN zorgt voor een fijnstofemissie onder het meetbereik. ZeroFlame is wereldwijd een nieuwe pelletverbrandingstechnologie. De bijzondere luchttoevoer in combinatie met het speciale onttwerp van de verbrandingskamer zorgt voor een zeer bijzonder effect. De vlam verdwijnt bijna volledig en vermindert de uitstoot van fijnstof tot een minimum. Het enige wat overblijft is : warme en zuivere afvoerlucht!
Online pellets kopen? Het kan in onze webshop!

Bestel online

 

Fijnstofemissie onder meetbereik

De uitstoot van fijnstofdeeltjes is een veelbesproken onderwerp in de verwarmingssector. Om luchtverontreiniging tegen de gaan moeten de emissiewaarden zo laag mogelijk blijven. Na jarenlang intensief onderzoek en een uitgebreide Europese praktijktest is ÖkoFEN erin geslaagd om een grote stap te zetten richting de zuiverste vorm van energieomzetting uit houtpellets. 

Waarom werd ZeroFlame® ontwikkeld? 

ÖkoFEN's doel was om een oplossing te ontwikkelen die geen berpekingen zou opleggen aan de vorige technologie op gebied van comfort en betrouwbaarheid. De Fijnstoffilters die nu in de sector gebruikt worden, zijn kostenintensief en zelden onderhoudsvrij. Deze wel wilde ÖkoFEN niet verder verkennen waardoor zij resoluut bleven verder werken aan een betere en eenvoudigere oplossing die zicht direct in de verbrandingskamer bevindt. 

Hoe werkt het? Een illustratie : 

Een duurzame toekomst

De totale milieuvoordelen zijn aanzienlijk - vooral gezien de ongeveer 18 miljoen verwarmingssystemen met stookolie in Europa die nog moeten worden vervangen. Dankzij deze innovatieve technologie is een CO²-neutrale uitvoering mogelijk en biedt het tegelijkertijd een aanzienlijk  besparingspotentieel in de uitstoot van fijnstof. 


Terug